Geschiedenis Entre Nous

Oprichting en naamgeving:
Op 28 april 1910 werd aan het politiebureau Huygenspark te ‘s-Gravenhage door 5 politieagenten opgericht “De ‘s-Gravenhaagse Politie Mannenzangvereniging Entre Nous“. Het is daarmee het oudste Politiemannenkoor in Nederland. Op 1 december 1993 werd, door het opgaan van het Gemeentelijk Politiekorps ‘s-Gravenhage in het Regionaal Politiekorps Haaglanden de naam gewijzigd in: “Haaglands Politie Mannenkoor Entre Nous”. Op 1 januari 2013 gingen de 26 huidige politiekorpsen op in één landelijk politiekorps de Nationale Politie. Hierdoor werd de naam van het Haaglands Politie Mannenkoor, op 6 april 2015 officieel gewijzigd in:
Politie Mannenkoor “Entre Nous”.

Beschrijving:
Het Politie Mannenkoor “Entre Nous” is een zelfstandige vereniging met natuurlijk zeer sterke banden met voorheen het Gemeentelijk Politiekorps ‘s-Gravenhage en het Regionaal Politiekorps Haaglanden. Deze banden moge ondermeer blijken uit het feit, dat sinds 1912, met korte onderbreking, de korpschef en thans de politiechef van Eenheid Den Haag (Nationale Politie) erevoorzitter van de vereniging is. Sinds 1910 is de beschermheer van ons koor altijd de burgemeester van ‘s-Gravenhage geweest.
Aanvankelijk was een belangrijke doelstelling de onderlinge verbondenheid van de leden, immers in de begin periode was het voor politieambtenaren bezwaarlijk om lid te zijn van zogenaamde burgerverenigingen. Toch werd al snel het maatschappelijke belang van het naar buiten richten, dus naar de bevolking toe, ingezien. In 1912 werd dan ook het eerste zogenaamde “goodwill”-concert voor de bevolking van Den Haag op de Scheveningse Pier gegeven.

Resultaten:
Sinds dat moment zijn er naast allerlei openbare concerten, talloze “goodwill”-concerten gegeven. Ondermeer in verzorgings- en verpleegtehuizen. “Entre Nous” heeft ook een aantal jaren acte de presence gegeven bij de jaarlijkse kerststal in de hal van het stadhuis. Steeds weer, tot op de dag van vandaag, wordt het koor bij de diverse gelegenheden met groot enthousiasme ontvangen en komt de vraag voor een hernieuwd optreden steeds weer terug. Het publiek van Den Haag en ook daarbuiten waardeert deze vorm van optreden van de politie in een andere hoedanigheid, zeer hoog.
In haar bestaan heeft het koor met talloze artiesten samengewerkt en heeft zij vele concertreizen in binnen- en buitenland gemaakt. De laatste reis was naar Berlijn in mei 2010, in verband met het 100 jarig bestaan van “Entre Nous”.

De muziekbibliotheek en natuurlijk daarmee verbonden het repertoire, is zeer uitgebreid en omvat werken, die ten gehore kunnen worden gebracht bij alle gedenkwaardige momenten van het leven, maar ook natuurlijk puur om te musiceren.

Samenstelling:
Het ledental van de vereniging schommelt gedurende haar bestaan. Na de oorlog steeg dit in de 60-er jaren tot ongeveer 100, waarna het in de daaropvolgende decennia tot ongeveer 30 daalde. Vervolgens is het ledental weer gestegen naar 50. Thans is het ledental 34 en bestaat allemaal uit mannen, die bij de politie werken of hebben gewerkt.

Toekomst:
Uit vorenstaande blijkt, dat “Entre Nous” tijdens haar bestaan haar maatschappelijke rol kent en deze tot op de dag van vandaag vervult en daarbij midden in de maatschappij staat. Jaarlijks treedt zij ongeveer 5 keer op ten behoeve van de Haagse bevolking en is zij telkens weer een graag geziene en te horen gast.
Tenslotte is “Entre Nous” een vereniging, die statutair altijd is gevestigd te ‘s-Gravenhage.

Palmares:
* Het zijn van medeoprichter van het Nationaal Politie Concert in 1931, een periodiek door een aangesloten koor georganiseerd muzikaal optreden van vrijwel alle bestaande politiekoren in Nederland. Deze oprichting werd gedaan samen met de politiekoren van Amsterdam (Euterpe) en Rotterdam (Hermandad). Helaas bestaan deze koren niet meer. Het laatste NPC (50e) werd alweer in december 2007 in Dordrecht georganiseerd.
* Met enkele onderbrekingen is sinds 23 januari 1911 de burgemeester van ‘s-Gravenhage steeds beschermheer van “Entre Nous” geweest.
* Ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan ontving de vereniging de Cultuurpenning van de gemeente ‘s-Gravenhage.
* Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan ontving de vereniging van Hare Majesteit Koningin Beatrix de Koninklijke Erepenning en van de gemeente ‘s-Gravenhage de Penning van Bijzondere Verdienste.
* Het uitbrengen gedurende haar bestaan van 9 grammofoonplaten en 2 Cd’s. Ook heeft “Entre Nous” haar medewerking verleend aan de opnamen van 4 grammofoonplaten van andere organisaties.