Bestuur

POLITIE MANNENKOOR

“ENTRE NOUS”

Opgericht 28 april 1910 te ‘s-Gravenhage

_________________________________

Beschermheer:    Jan van Zanen             burgemeester van Den Haag

Ere-voorzitter:     Karin Krukkert              politiechef Eenheid Den Haag

_______________________________________________________

Voorzitter:              Jan Willem Pasman           

2e Voorzitter:         Martin van der Meulen     

Secretaris:               Simon Rotteveel           

Penningmstr:          Koos le Large                      

2e Penningmstr:     Ronald Meulmeester                    

Alg. commissaris:   —             

________________________________________________________

Redactie ENN:        Martin van der Meulen

Public Relation:      Jan Willem Pasman – Martin van der Meulen

Bibliothecaris:        Simon Rotteveel

Websitebeheer:     Martin van der Meulen – Jan Willem Pasman

________________________________________________________

Postgiro: NL50 INGB 0000 15 88 79 tnv. Penningmeester “Entre Nous” ‘s-Gravenhage

Contributie: € 12,50 per maand

Repetitie elke donderdagavond van 19:45 tot 21:45 uur – politiebureau Rijswijk, Sir Winston Churchilllaan 271

Website     : www.entrenous.nl

Facebook   : https://www.facebook.com/politiemannenkoor.entrenous

Instagram  : https://www.instagram.com/politiemannenkoorentrenous

You Tube kanaal : https://www.youtube.com/@politiemannenkoorentrenous/featured