Bestuur

POLITIE MANNENKOOR

“ENTRE NOUS”

Opgericht 28 april 1910 te ‘s-Gravenhage

_________________________________

Beschermvrouwe:      Pauline Krikke     burgemeester van Den Haag

Ere-voorzitter:     Paul van Musscher     politiechef Eenheid Den Haag

________________________________________________________________________________

Voorzitter:              Jan Willem Pasman           

2e Voorzitter:         Martin van der Meulen     

Secretaris:              Teun van de Polder             

2e Secretaris:          Kurt Schuchhard               

Penningmstr:          Aad La Haye                      

2e Penningmstr:     Koos Le Large                   

Alg. commissaris:  Hans den Ouden                 

_____________________________________________________

Redactie ENP:        Kurt Schuchhard

Public Relation:      Jan Willem Pasman – Martin van der Meulen

Bibliothecaris:        Hans den Ouden – Aad La Haye

Websitebeheer:       Martin van der Meulen – Jan Willem Pasman

______________________________________________________

Postgiro: NL50 INGB 0000 15 88 79 tnv. Penningmeester “Entre Nous” ‘s-Gravenhage

Contributie: € 12,50 per maand

Repetitie elke donderdagavond van 19:45 tot 21:45 uur – politiebureau Rijswijk, Sir Winston Churchilllaan 271